Notariusz Olsztyn – Zbigniew Stankiewicz

Kancelaria Notarialna prowadzona jest od 2019 roku przez notariusza Zbigniewa Stankiewicza i zlokalizowana jest w centrum Olsztyna, na pierwszym piętrze zabytkowej kamienicy przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Olsztynie.

Notariusz Zbigniew Stankiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2002 roku uzyskał tytuł magistra prawa na kierunku prawo.

Od 2003 roku do 2019 roku nabywał niezbędną wiedzę i doświadczenie pracując w kancelarii notarialnej notariusz Marii Smólskiej w Olsztynie na stanowiskach asystenta notariusza, asesora notarialnego i zastępcy notarialnego.

W 2010 roku uzyskał wynik pozytywny z egzaminu notarialnego.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko notariusza z siedzibą kancelarii notarialnej w Olsztynie.

Notariusz dokonuje czynności, do których został powołany zgodnie ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. W zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego.

Niezbędne Narzędzia

Zestaw oprogramowania-  pozwala szybko i bezbłędnie obsługiwać interesantów

Wykształcenie i certyfikaty

Pozwalające na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Opłaty Notarialne

Podstawowe opłaty pobierane przy podpisaniu aktu notarialnego.

Klienci

Większość naszych klientów wraca do nas, aby sporządzić kolejne akty.

20 lat doświadczenia.

Notariusz Zbigniew Stankiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2010 roku wynik pozytywny

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko notariusza z siedzibą kancelarii notarialnej w Olsztynie