NOTARIUSZ OLSZTYN – KANCELARIA NOTRIALNA

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Poświadczenia Notarialne

Notariusz zatwierdza i potwierdza autentyczność złożonego podpisu na dokumentach.

Umowy Notarialne

Dokument urzędowy, który jest najbezpieczniejszą formą porozumienia pomiędzy stronami.

Akty Notarialne

Dokument dzięki któremu można potwierdzić przeprowadzenie czynności prawnej.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy zapewnia funkcjonowanie firmy według uregulowanych zasad.

Protokoły

Jeden z dowodów potwierdzających zaistniałe zdarzenia i czynności spisane przez notariusza.

SPRAWY SPADKOWE

Notariusz Olsztyn – Zbigniew Stankiewicz prowadzi spawy spadkowe takie jak testament czy odrzucenie spadku.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91 Prawo o notariacie –
Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).”

Solidność

W kancelarii udzielane są fachowe porady wykwalifikowanych prawników.

Rzetelność

Czynności notarialne zawsze zgodne z wymogami i standardami urzędu notariusza.

Notariusz Olsztyn- Zbigniew Stankiewicz

Kancelaria Notarialna położona jest w ścisłym centrum Olsztyna

KANCELARIA NOTARIALNA

FIRMA

umowa Spółki z O.O.; pełnomocnictwa, użytkowanie, sprzedaż przedsiębiorstwa, umowa przedwstępna, zbycie udziałów, i wiele innych

Nieruchomości

umowa przedwstępna, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odrębnej własności, zniesienie współwłasności, sprzedaży nieruchomości i wiele innych.

Majątek rodzinny

darowizny, zarząd majątkiem, rozdzielność majątkowa, rozdzielność z wyrównaniem, rozszerzenie wspólności, i wiele innych.

Notariusz Olsztyn- Zbigniew Stankiewicz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91 Prawo o notariacie