Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91 Prawo o notariacie –
Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).”

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Poświadczenia Notarialne

Notariusz zatwierdza i potwierdza autentyczność złożonego podpisu na dokumentach.